Jdi na obsah Jdi na menu
 


GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení obchodní partneři, chtěli bychom Vás ujistit, že k problematice ochrany osobních údajů přistupujeme zodpovědně a zaručujeme Vám, že s Vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s právními předpisy: Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), a zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.


Shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů v K2S Facility:

 

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v rámci našeho smluvního vztahu, v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, IČ a DIČ, emailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, a to po dobu trvání smlouvy a dále po nezbytnou dobu, kterou stanoví adekvátní právní předpis. V případě, že jste dobrovolně poskytli Vaše osobní údaje přes webové rozhraní http://www.k2s-facility.cz/ (uchazeč o zaměstnání, nabídka práce či služeb, atd…) za účelem možného vzniku budoucího smluvního vztahu s K2S Facility (dále K2S), zpracováváme Vaše osobní údaje na základě ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů a ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR po dobu 1 roku.


Poskytnutí osobních údajů třetím osobám:

 

K2S se zavazuje, že nebude Vámi poskytnuté osobní údaje jakkoli poskytovat třetím stranám mimo společnost K2S a její spřízněné subjekty. Vaše osobní údaje budou poskytovány třetím stranám pouze v případech, kdy k tomu jsme povinni ze zákona (státním institucím a úřadům), kdy to bude nezbytné pro plnění smlouvy (např. našemu dodavateli, přepravci, našemu smluvnímu IT partnerovi apod.) nebo jste k tomu dali předchozí souhlas. Naši zaměstnanci, obchodní partneři a zpracovatelé osobních údajů jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Vaše osobní údaje nebudou poskytovány do zemí mimo EU.


Právo na přístup, opravu, výpis ze zpracovávaných osobních údajů:

 

Máte právo si vyžádat přístup k Vámi poskytnutým osobním údajům, na jejich opravu, respektive doplnění.
Právo na omezení zpracování, námitky či přenesení:

Máte právo na omezení zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. Rovněž máte právo vznést námitky proti uchovávání a zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů a můžete uplatnit právo na přenositelnost údajů.


Právo na výmaz, právo odvolat souhlas:

 

Máte právo žádat po K2S vymazání Vámi poskytnutých osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. Máte právo odvolat souhlas se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů, za předpokladu, že neexistuje jiný právní základ pro jejich zpracovávání. Pokud nás kontaktujete na níže uvedených kontaktech, že si nepřejete nadále zasílat obchodní nabídky, budeme to respektovat.


Kontakt:

Pokud máte jakékoli dotazy o tom, jakým způsobem osobní údaje zpracováváme, kontaktujte nás na:

 

nebo na adrese:

K2S Facility, spol. s r.o., Průmyslová 566/5, Praha 10 – Malešice, 108 00.

Vaše dotazy rádi zodpovíme.